Thursday, December 29, 2011

இன்னுமா அந்தப் பழக்கம்?

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)
"குமுதம் " 22.1.98 இதழில் வெளியான என் ஒரு பக்கக் கதை 

Monday, December 26, 2011

சாதனை

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்) 


(30.7.98 "சாவி " இதழில்  வெளியான என் ஒரு பக்கக் கதை) 

Thursday, December 22, 2011

' மழையாம்... மழை '

( குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும் )
( 1.1.98 " சாவி "  இதழில் வெளியான என் சிறுகதை ) 

Monday, December 19, 2011

லஞ்சம்

குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்.(13.2.2005 ஆனந்த விகடனில்  வெளியான என் ஒரு பக்கக் கதை)


Monday, December 12, 2011

டேக் - 28 (ஒரு பக்கக் கதை)

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)


(வார இதழ்களுக்காக எழுதிய முதல் சிறுகதையும் 22.11.84 "குமுதம்"  வார இதழில் வெளியான என் முதல் சிறுகதையும் இதுவே)

Thursday, December 8, 2011

சே! அதற்காகவா இப்படி?

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)( "குமுதம்" 7.5.1992-இதழில் வெளியான என் சிறுகதை)