Sunday, April 26, 2015

கத்தரிக்காயில் இத்தனை விஷயமா?


"குமுதம்" 29-10-1992 இதழில் வெளியானது

Sunday, April 19, 2015

மோசம் செய்து விட்டாள்


"குமுதம்" 11- 1998 இதழில் வெளியானது

Saturday, April 11, 2015

எப்ப எடுக்கறாங்களாம்?


"குமுதம்"  22-07-1993 இதழில் வெளியானது


Wednesday, April 1, 2015

விலை"தினத்தந்தி குடும்ப மலர்" 23.12.2001 இதழில் வெளியானது