Monday, January 30, 2012

காதலுக்குப் பச்சைக் கொடி

(குறிப்பு: படக் கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)


(7.11.04 ஆனந்த விகடனில் வெளியான என் படக்கதை)  



Wednesday, January 18, 2012

ஆசை

குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்) 




(12.7.2006 குமுதம் இதழில் வெளியான ஒரு பக்கக் கதை)




Wednesday, January 11, 2012

சால்வ்

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)




(குமுதம் 1.11.2006 இதழில் வெளியான முத்திரைக் கதை)

  

Monday, January 9, 2012

நாள் தள்ளிப் போகுது

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)



("ஆனந்த விகடன்" 25.9.2005 இதழில் வெளியான ஒரு பக்கக் கதை) 




Thursday, January 5, 2012

இந்தப் பொண்ணு ஓகேவா?

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)




(ஆனந்த விகடன் 28.11.04 இதழில் வெளியான என் ஒரு பக்கக் கதை)