Friday, May 11, 2012

வேடிக்கையான வறுமை

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும் )
மே 2012 மங்கை" சிறப்பிதழில் வெளியானது

Monday, May 7, 2012

சோம்பல்

(குறிப்பு: கதையின் மேல் கிளிக் செய்து படிக்கவும்)


14.6.2004 "குமுதம்" சிறுகதைத் திருவிழா இதழில் வெளியானது